Naturlig og miljøvennlig maling

Nettbutikk Kontakt oss

Malersvenneriet

Et annerledes malerfirma i Trondheim, tuftet på de materialer og teknikker som var i bruk før alkydoljen kom på markedet under 2. verdenskrig, da materialene var ferskvare og faget et handverk.

Vi streber etter å finne tilbake til den håndverksmessige delen, med gjennomgående kjennskap til materialene og de ulike komponentenes egenskaper, samt god innsikt i underlagets beskaffenhet og behov.

Vi har siden starten i 2006 lagt vekt på spesialisering innen restaurering og tilbakeføring av malte overflater, særskilt retta mot eldre bebyggelse, både med og uten vern- eller fredningestatus.

Vi graver i gamle malingslag og kartlegger fargekombinasjoner i fra ulike tidsperioder. Skraper, kitter og maler på en slik måte at overflatene fremstår som hele og fine, samtidig som bygningens historie skal være lesbar i overflatene. Vi utsletter sjeldent, men reduserer omfanget av skader og sår. Vi søker å bevare egenart og historie, og sjonglerer gjerne mellom eiers ønsker og vernemyndighetens noe motstridende krav. Vi kaller oss en aktør innen Malerfaglig Bygningsvern og utfører vårt arbeid med respekt og omtanke.

SAXENBORG LANDHANDEL NETTBUTIKK

Vi tilbyr miljøvennlige og trygge produkter som tar vare på både bygninger, helse og miljø. Produktene er basert på gamle velprøvde metoder som har holdt hus og møbler ved like i århundrer, og våre fagfolk tilbyr veiledning ved behov.

Gå til nettbutikk
Utenfor Malersvenneriet AS

Saxenborg gård

Vi holder til på Saxenborg gård - Rønningsbakken 4, 7068 Trondheim (foto: Grete Vestmo)

Lokale Malersvenneriet AS

SAXENBORG LANDHANDEL

Eiet og drevet av Malersvenneriet AS. Her møter du fagfolk innen malerfaglig bygningsvern.

Blanding av farger

Våre maleprodukter 

Våre maleprodukter er uten plast, gjør treet motstandsdyktig mot fukt og råte, og lar treet puste. De har ingen skadelige avgasser som kan gi helseplager, og gir et sunt inneklima. Skal du restaurere en eldre bygning eller gamle møbler, har vi de produktene som best bevarer det du er glad i.

Vår annerledeshet

Vårt fokus er blant annet bevaring fremfor utskifting. Gammel kledning har gjerne stått i flere hundre år uten nevneverdige skader. 

Etterkrigsåras overflatebehandling sitter ikke på gammel tran- eller linoljemaling. Ved å fjerne overmalinga og male opp igjen med samme type bindemiddel som var benyttet i utgangspunktet, tilsier all vår erfaring at det har usedvanlig lett for å gå bra.

Alt trevirke i ordinær handel idag selges som samsvare. Ingen kvalitetssortering i forhold til egenskaper og dertil egnet bruksområde. Treet blir hogd på et tidspunkt da det har størst volum og innehar masse næringsstoffer, som er mat for råtesopp.
Ut ifra vårt synspunkt er byggenæringen delt i to. Den moderne håndverker som driver innen nyere byggeskikk og materialbruk, kontra oss som driver innen bygningsvern med forståelse for dets funksjon og mekanisme. Når ny byggeskikk og materialbruk kombineres med eldre bebyggelse, oppstår en uoversiktlig situasjon og ofte med påfølgende skader.
Eldre malingslag inneholder ofte miljøgifter som bly, asbest, pcb og kvikksølv. Dette er stoffer vi bør verne oss selv og våre omgivelser mot. Stoffer vi eksponeres for via innånding og svelging. Vi i Malersvenneriet as har utviklet et system for å verne oss selv, våre medmennesker og omgivelsene rundt slikt arbeid.

Oppdrag over hele landet

Vi utfører også oppdrag ellers i landet ved spesielle behov. Kontakt oss i dag!

Kontakt oss