https://www.facebook.com/Malersvenneriet-as-1423116651276456/?ref=bookmarks

20 April

En halvtäckande mörk gröngrå till grönbrun ton. Som en fjärran granskog. Målas endast på ytor fria från stänk av vätskor med lågt pH. 

Velg en variant:

kr 300,00
https://www.facebook.com/Malersvenneriet-as-1423116651276456/?ref=bookmarks