Våre tjenester

Kontakt oss

LINOLJEMALING

Vi benytter rene linoljemalinger, basert på tørrpigmenter og uten løsemidler.

Kontakt oss

TJENESTER

Rødt hus

LINOLJEMALING

Vi benytter rene linoljemalinger, basert på tørrpigmenter og uten løsemidler.

Dør og vindusrestaurering

DØR OG VINDUSRESTAURERING

Vi har eget verksted for restaurering av både vinduer, porter, dører, møbler og andre løse deler.

Tapet

TAPETSERING

Vi tapetserer gjerne med både moderne trykte tapeter og rekonstruerte limfargetapeter. Vi har også utført rekonstruksjon av illusjonsmalt tapet, utført i sjablongteknikk.

Dekor og skiltmaling

DEKOR  OG SKILTMALING

Vi dekorerer gjerne med både sjablonger, strekdekor, forgylling, lasering og patinering. Vi utfører også lasering med bivokslasur i ulike nyanser for å skape dybde og liv i overflatene.

Striesekker

STRIESTREKKER

Vi syr sammen strie som henges opp trådrett med stifter på oppsatt ramme, strammer etter og limdrenker, før oppliming av tynt papir og maling.

Konsulenttjenester

KONSULTTJENESTER

Bor du i et gammelt hus? Trenger du konsultasjon eller hjelp med søknad?Vi hjelper deg gjerne!

Pappspenning

PAPPSPENNING

Pappspenning utføres ved at fuktet papp blir stiftet opp på oppsatt ramme, spesielt der undertaket ikke er helt plant. Deretter overlimes skjøter med ulike strimler før oppmaling.

Prosjektering

PROSJEKTERING

Vi utfører tilstandsvurdering med tiltaksplan for ditt prosjekt.

Fargetrapp

FARGETRAPP

Vi utfører fargeundersøkelse for å avdekke fargehistorikk.

Andre tjenester

ANDRE TJENESTER

Kurs, foredrag og konsulenttjenester innenfor malerfaglig bygningsvern.

Ulike bindemidler

Vi restaurerer gjerne gamle overflater med materialvalg og fargebruk, så lik orginalen som mulig.
Vi rekonstruerer gamle overflater med eller uten dekor, etter ønske.
 
Vi bruker ulike limtyper; vegetabilske og animalske, samt kasein(gulost), alt etter funksjon og kvalitet.
Egg er en naturlig emulsjon, dvs. innehar både vann og olje. Benyttes som bindemiddel utspedd med kun vann eller med vann og linolje. Gir en varm og bløt overflate.
Melk og øl benyttes også som bindemidler innen dekorasjonsmaling som ådring, dvs. å illusjonsmale trevirke og da gjerne edle og mørke treslag. Melk og øl blir benyttet som mellomlasurer for å skape dybde i treet.

Tilstandsvurdering / utvendig maling

Vi gjør en tilstandsvurdering av dine overflater og stiller en diagnose over eventuelle skadebilder og utarbeider en tiltaksplan for en varig og trygg behandling.
Vi gjenoppretter fukttransportfunksjonen i veggene ved å fjerne etterkrigsåras tette malingslag og påfører ny tilpasset, men alltid diffusjonsåpen maling av tradisjonelle råvarer.
Vi pusser eller stålbørster gamle overflater for å fjerne lus og døde trefibre.
Vi benytter ren linoljekitt til tetting av sprekker og sår.
Vi bruker rene linoljemalinger av ulik sammensetning og egenskaper, og tilpasser valget til hvert enkelt objekt ut ifra belastning og skadeårsak.
Vi koker egen komposisjonsmaling, basert på rugmel, vann og salt, til grove og sprukne underlag.
Vi benytter tran som bindemiddel i maling, der det har vært benyttet tidligere.

Hva består maling av

Ei maling består i sin enkleste form av et bindemiddel og pigment (fargestoff). Bindemidlet gir som oftest malinga navn f.eks, linolje i linoljemaling, tran i tranmaling etc.
Bindemidlets molekylstørrelse er avgjørende for inntregningsevnen i treet. Tran og linolje stiller i ei særstilling i så måte, mens øvrige bindemidler baserer seg på klisteregenskaper og blir liggende utenpå.
Våre materialer samsvarer med eldre byggeskikk, både hva funksjon og estetikk angår. Når nyere materialbruk kommer på eldre hus blir situasjonen uoversiktlig og skadeomfanget kan bli betydelig.

Vi fører og lager maling av tradisjonelle og naturlige råvarer, med et velkjent helse og miljøaspekt.

Maling er å regne for et offersjikt og våre tradisjonelle malinger brytes naturlig ned og kan enkelt friskes opp igjen, ved påføring av ny olje og overflatene vil fremstå som nymalte.

Alle våre malinger er laget av tørrpigmenter, som har høyere lysbestandighet enn syntetiske pigmenter (blandemaskinpigmenter), hvor særlig skarpe farger blakkes raskt ned.

Hvorfor male med linolje?

Lin har vært brukt i århundrer både til tekstil og matlaging, og for å beskytte tre og metall fra råte og rust. Linoljens lette molekylstruktur gjør at den kan trenge dypt inn i treet i stedet for å legge seg som et hinne utenpå. Det gjør at selv om treet kommer i kontakt med fukt, vil linoljemaling også slippe fukten ut igjen, uten at den klarer å gjøre skade.

Linoljemaling har høyere pris pr. liter enn vanlig maling, men kan være opptil 2-3 ganger drøyere. Derfor blir det ofte billigere å male med linoljemaling.