https://www.facebook.com/Malersvenneriet-as-1423116651276456/?ref=bookmarks

TJENESTER

LINOLJEMALING 

Vi benytter rene linoljemalinger, basert på tørrpigmenter og uten løsemidler.

DØR OGVINDUSRESTAURERING  Vi har eget verksted for restaurering av både vinduer, porter, dører, møbler og andre løse deler.TAPETSERING

Vi tapetserer gjerne med både moderne trykte tapeter og rekonstruerte limfargetapeter.

Vi har også utført rekonstruksjon av illusjonsmalt tapet, utført i sjablongteknikk.

DEKOR  OG SKILTMALING

Vi dekorerer gjerne med både sjablonger, strekdekor, forgylling, lasering og patinering.
Vi utfører også lasering med bivokslasur i ulike nyanser for å skape dybde og liv i overflatene.


MARMORERING
ÅDRING
REKONSTRUKSJONSMALING

STRIESTREKKER 

Vi syr sammen strie som henges opp trådrett med stifter på oppsatt ramme, strammer etter og limdrenker, før oppliming av tynt papir og maling.


PAPPSPENNING

Pappspenning utføres ved at fuktet papp blir stiftet opp på oppsatt ramme, spesielt der undertaket ikke er helt plant. Deretter overlimes skjøter med ulike strimler før oppmaling.

KONSULTTJENESTER

Bor du i et gammelt hus? Trenger du konsultasjon eller hjelp med søknad?

Vi hjelper deg gjerne!
Hva består maling av

Ei maling består i sin enkleste form av et bindemiddel og pigment (fargestoff). Bindemidlet gir som oftest malinga navn f.eks, linolje i linoljemaling, tran i tranmaling etc.
Bindemidlets molekylstørrelse er avgjørende for inntregningsevnen i treet. Tran og linolje stiller i ei særstilling i så måte, mens øvrige bindemidler baserer seg på klisteregenskaper og blir liggende utenpå.

Våre materialer samsvarer med eldre byggeskikk, både hva funksjon og estetikk angår. Når nyere materialbruk kommer på eldre hus blir situasjonen uoversiktlig og skadeomfanget kan bli betydelig.

Vi fører og lager maling av tradisjonelle og naturlige råvarer, med et velkjent helse og miljøaspekt.

Maling er å regne for et offersjikt og våre tradisjonelle malinger brytes naturlig ned og kan enkelt friskes opp igjen, ved påføring av ny olje og overflatene vil fremstå som nymalte.

Alle våre malinger er laget av tørrpigmenter, som har høyere lysbestandighet enn syntetiske pigmenter (blandemaskinpigmenter), hvor særlig skarpe farger blakkes raskt ned.

Ulike bindemidler


Vi restaurerer gjerne gamle overflater med materialvalg og fargebruk, så lik orginalen som mulig.
Vi rekonstruerer gamle overflater med eller uten dekor, etter ønske.

Vi bruker ulike limtyper; vegetabilske og animalske, samt kasein(gulost), alt etter funksjon og kvalitet.

Egg er en naturlig emulsjon, dvs. innehar både vann og olje. Benyttes som bindemiddel utspedd med kun vann eller med vann og linolje. Gir en varm og bløt overflate.

Melk og øl benyttes også som bindemidler innen dekorasjonsmaling som ådring, dvs. å illusjonsmale trevirke og da gjerne edle og mørke treslag. Melk og øl blir benyttet som mellomlasurer for å skape dybde i treet.


Tilstandsvurdering/utvendig maling


Vi gjør en tilstandsvurdering av dine overflater og stiller en diagnose over eventuelle skadebilder og utarbeider en tiltaksplan for en varig og trygg behandling.

Vi gjenoppretter fukttransportfunksjonen i veggene ved å fjerne etterkrigsåras tette malingslag og påfører ny tilpasset, men alltid diffusjonsåpen maling av tradisjonelle råvarer.

Vi pusser eller stålbørster gamle overflater for å fjerne lus og døde trefibre.

Vi benytter ren linoljekitt til tetting av sprekker og sår.

Vi bruker rene linoljemalinger av ulik sammensetning og egenskaper, og tilpasser valget til hvert enkelt objekt ut ifra belastning og skadeårsak.

Vi koker egen komposisjonsmaling, basert på rugmel, vann og salt, til grove og sprukne underlag.

Vi benytter tran som bindemiddel i maling, der det har vært benyttet tidligere.

PROSJEKTERING

Vi utfører tilstandsvurdering med tiltaksplan for ditt prosjekt.

FARGETRAPP

Vi utfører fargeundersøkelse for å avdekke fargehistorikk.

ANDRE TJENESTER

Kurs, foredrag og konsulenttjenester innenfor malerfaglig bygningsvern.

https://www.facebook.com/Malersvenneriet-as-1423116651276456/?ref=bookmarks